Følgere

søndag 5. november 2017

HverandreJesus sier: "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg." Åp 3:20. Disse ord påminner meg om Salomos Høysang: "Min elskede er min, og jeg er hans." 2:16 Hele Høysangen preges av vekselvirkning mellom Brudgom og Brud, en flytende kommunikasjon, som stadfester gjensidig kjærlighet og hengivenhet og flyter fra hjerte til hjerte i enighet og harmoni. Begge utfyller hverandre og danner et samhold som vokser. Kjærlighet er båndet mellom dem.

Å spise sammen med Jesus  er et herlig bilde om det indre livet mellom Jesus og en hengiven sjel. Det er ikke snakk om enveiskommunikasjon, men om en enhet som begge deler med hverandre. Han spiser med meg, og jeg med ham! Hverandre!

I neste vers i Åpenbaringen sier Jesus: "Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, slik jeg også har seiret og satt meg med min Far på hans trone." Her møter vi akkurat den samme fortroligheten som beskrevet tidligere. Jesus deler makten i enighet med sin Far, de sitter på samme trone, de har samme makt.  I denne enheten skal den seirende delta!

I livets situasjoner er dette samfunnet med Jesus og måltidsforeningen med ham i gjensidig kjærlighet en seierkraft! Vi mer enn seirer ved ham som elsket og elsker oss. Rom 8:35. Samfunnet med Jesus er seieren. Å bli i ham er seieren. Bli i vintreet er seieren. Den som blir i Jesus og Jesus i ham bærer mye frukt. Mer enn seirer. Joh 15.