Følgere

søndag 4. januar 2015

Vannbadet i Guds ord

"Dere er rene på grunn av det ord jeg har talt til dere" sier Jesus til sine disipler. Joh 15:3. Dette ordet har beskjeftiget mine tanker en del. Hvordan renser Jesu ord, Guds ord? Hva betyr det?

I Joh 13 vasker Jesus disiplenes føtter, og i den anledning kommer han i samtale  med Peter om renhet. Han svarer til Peter: "Den som er badet, trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele. Også dere er rene, men ikke alle." For han visste hvem som ville forråde ham. Derfor sa han: "Dere er ikke alle rene." 10-11.

Tre år tett inntil Jesus hadde vært en renselseprosess for disiplene. Fra Jesu munn hørte de stadig livgivende ord, som formet dem og forandret deres verdier, motiver og holdninger, og skapte tro og håp i deres hjerter. Deres indre hadde blitt renset av Jesu ord.

Også Peter fikk høre av Jesus at han var ren. Han hadde det rette sinnelag. I all oppriktighet hadde han uttalt at han ville gi sitt liv for Jesus og at han slett ikke ville fornekte Jesus. Disse ordene kom av kjærlighet og ærbødighet til Jesus, ut fra en ekte, ren og god holdning i hans hjerte. Han var grunnren. Han hadde "badet". Når han litt senere fornektet Jesus, ble han "bare" skitten i føttene. Jesu  ord "før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger", og møte med Jesu blikk ledet Peter til syndserkjennelse, når han hørte hanen gale. Luk 22:61-62

Judas var ikke grunnren. Også han hadde vandret med Jesus i tre år, men midt i sin tjeneste som forvalteren av deres felles penger hadde han dyrket sin kjærlighet til penger og latt den overstyre seg så at den til slutt ledet ham til å forråde Jesus. Hans holdninger og motiver hadde ikke blitt renset i Jesu ord. Han kom nok til syndserkjennelse, men han klarte ikke å finne veien ut fra sitt sinns forherdelse og mørke.

Jeg tenker på det alvorlige, men samtidig håpefulle blandt oss kristne. Vi lever i en meget skitten tid. Fra alle kanter blir vi påvirket av de opphøyede begjærenes muligheter, og uten kanskje å vite det kan vi være fanget i deres garn. Lar vi Guds ord som vi hører og leser, påvirke vårt sinnelag og våre holdninger? Våre holdninger til penger, til det annet kjønn, til det materielle, til storhet i verden avslører om vi er rene eller ikke.

Paulus skriver om gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd. Tit 3:5. Målet for Kristi kjærlighet er menighetens hellighet ved at Kristus renser menigheten ved vannbadet i ordet. Ef 5:25-26. "Strømmer av levende vann" er et bilde av Den Hellige Ånd, og når Kristi ord formidles i våre hjerter ved denne Ånd, bader vi. Tanker og motiver blir renset. Vårt livssyn blir formet av Kristus. Da blir vi "ulastelige og rene, Guds uklanderlige barn midt i en vrang og fordervet slekt. Blant dem skinner dere som strålende lys i verden, på den måten at dere holder fram livets ord.." Fil 2:15-16.

Hvis du og jeg lengter etter en slik renhet, så kan vi gripe et oppmuntrende ord: "La Kristi ord bo rikelig i eder", Kol 3:16. La oss dykke ned i vannet! La oss gripe ordets rikdommer, ikke bare løftenes, men også budenes og formaningenes skatter. Løftene er nemlig bundne til budene. Noen ganger kan vi gruble på enkelte ord, og noen ganger igjen la budskapet av flere sider fylle vårt sinn og rense oss.