Følgere

torsdag 14. juni 2012

Guds mål

Når min yngste datter var liten, ville jeg vise  henne hvor mye hun betydde for meg. Jeg strakte ut mine armer så vidt jeg kunne og sa: "Så mye elsker mamma deg!" Av og til spurte jeg henne, hvor mye mamma elsker henne, og da strakte hun sine armer vidt ut for å vise. Hun skjønte at det betydde veldig mye, og når jeg spurte, var det ikke tvil i henne, hun kunne straks vise omfanget av min kjærlighet med sine små armer.

Dette kom i mine tanker for en tid tilbake, når jeg satt på en fjelltopp og leste fra Salmenes bok 36:6-10:

"Herre! Til himmelen når Din miskunnhet, Din trofasthet inntil skyene. Din rettferdighet er som veldige fjell, Dine dommer er et stort dyp; mennesker og dyr frelser du, Herre! Hvor kostelig er Din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i Dine vingers skygge. De mettes overflødig av Ditt huses fedme, og av Dine gleders strøm gir Du dem å drikke. For hos Deg er livets kilde, i Ditt lys ser vi lys."

Der satt jeg på toppen og så rundt meg og fikk anskuelseundervisning i hvor vidt Guds hjerte for meg er: Himmelen med sine skyer vitnet om vidden  av Guds nåde,  fjellene reiste seg  for å vise fastheten i Guds rettferdighet, dalen bekreftet dybden i Guds rettferdige dommer. Guds rettferdige dommer tar hensyn til dybden, motivene og årsakene og omstendighetene bak gjerningene, som alle teller så at dommen blir rettferdig.

"Såå mye", kunne min datter si med sine utstrakte armer. Herav går mine tanker til "for har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, Den Enbårne..." Han gav Den Eneste, Den aller Dyrebareste og Den Beste   for deg og meg.

Vi kan lese om Guds herlighets og kjærlighets rikdom, om bredden, lengden, dybden og høyden i den og at Gud vil formidle hele fylden av Seg Selv til sin menighet. Ef 3:16-21. Kjærligheten er flerdimensjonal. Gode og ekte motiver, vilje, handling og følelse. Kristi etterfølgere skal forvalte Guds kjærlighet så at den blir synlig blandt mennesker. Et visdomsord sier: ""Kjærlighet er det eneste som vokser når du sløser med det."

Det er viktig å vite at når vi sanser eller tar imot Guds kjærlighet, at det ikke dreier seg om følelser, men om å tro på Hans kjærlighet også når følelsene ikke er der. Når vi elsker Gud og formidler Hans kjærlighet videre til andre så gjør vi det ved Hans bud: Kjærlighet til Gud er at vi holder Hans bud. Å elske smaker ikke alltid av gode og kjærlige følelser, men det skaper en mengde av dem. Verdenshistoriens største og avgjørende kjærlighetsgjerning var smertefull. - - -

Kristi kjærlighet overgår all kunnskap. Ef 3:19

Den fullkomne og den største er kjærligheten. 1 Kor 13