Følgere

onsdag 11. november 2009

Jesu ord om tålmodighet

For mange år siden ble noen ord fra Jesu budskap til menigheten i Filadelfia til bærende kraft for meg. Nå ønsker jeg å gjennopplive disse ord i Åp 3,8 og10: "...du har liten styrke, og du har holdt fast på Mitt ord,...Fordi du har tatt vare på Mitt ord om utholdenhet..." Min finske Bibel uttrykker det på denne måten:"Riktignok har du liten styrke, men...fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet..."

Den tiden var min indre holdning ofte: "Jeg orker ikke." Det var min attityde som preget meg som småbarnsmor. Men Jesus møtte meg i sitt ord, ikke dømmende, men forstående: "Riktignok har du liten styrke." Det er sant at du ikke orker. Han bebreidet meg ikke, og han ba meg ikke om å samle mine krefter, men han åpnet for meg en annen kraftkilde: Han ba meg om å gripe ordet om tålmodighet. Med andre ord formante han meg å møte mine nærmeste og mine gjøremål med en innstilling til å lide og å tåle. Jeg byttet min holdning fra "jeg orker ikke" til "riktignok har jeg liten styrke, men jeg skal tåle og lide litt." Med den nye innstillingen begynte jeg å orke et og annet.

La oss gripe kraften i tålmodigheten!

tirsdag 10. november 2009

Vokt deg selv!


"Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke." 1 Joh 5,18. Et av kjennetegnene til Guds barn er altså at han "vokter seg selv". Det er et instinkt, en gen, som styrer hans oppførsel. Dette instinktet er en viktig del av livet i naturen som Gud har skapt. Tenk på dyreriket og den årvåkenhet som dyrene besitter. Se på fuglene, hvordan deres natur er å ta seg i vare! Det er en egenskap som utvikler seg ved bruk.

"Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke." 1 Pet 5,8. Ved å vokte oss selv, ved å ta oss i vare holder vi avstand til det onde. "Flykt fra avguds-dyrkelsen! Flykt fra de ungdommelige lyster!" Men like viktig som å flykte er å vite hvor det er tryggt. Et lite barn som opplever seg truet, har bare en tanke i sitt sinn: Mamma! Pappa! "Hold dere nær Gud", formaner Jakob oss.

Det er livstruende å bli tam, når det gjelder synd. En fugl som ikke flyr når katten kommer, er syk. Vi formanes til å trene opp sansene våre og på den måte lære oss å skjelne mellom godt og ondt. Hebr 5,14. Her er det til god hjelp å ta vare på formaningene i Guds ord, og å høre på advarsler fra andre Guds barn. Også fugler advarer hverandre.

Det er dyrebart å ha denne "ta seg i vare"- genen. La oss se til at den fungerer.