Følgere

mandag 17. august 2020

Guds matematikk


Timeglass fra Pixabay av Christian Dorn


Salme 90 av Moses lærer oss noe av  Guds matematikk, og hvordan vi skal lage livets budsjett. Livet er kort, og derfor er det klokt å slutte oss til Mose bønn: " Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte." (12). I den åndelige virkelighet regnes alder i visdom og forstand og et ulastelig liv, ikke i år. Vi bør investere slik at gevinsten blir et vist hjerte, som leder til en god ferd. 

Herrens frykt er begynnelsen til visdom. En nødvendig startkapital. Herrens frykt er å hate det onde og å elske det gode. Moses fokuserer mye på Guds vrede over synden. 90:7-11. "Vi fortæres under Din vrede, og vi er skrekkslagne over Din harme. Du har satt våre misgjerninger framfor Deg, våre hemmeligheter i Ditt åsyns lys." Også vi bør hate det Gud hater. På grunn av synden er vårt liv  avkortet, og vi dør. Synden er også kilden til vanviddet og forbannelsen  i vår verden. Men det er et stort privilegium å bli avslørt av Guds åsyns lys, fordi da har vi mulighet å se vårt sanne tilstand, å erkjenne, og bli renset og frigjort. Derfor sendte Gud Sin Sønn, Frelseren Jesus Kristus til oss for å kjøpe oss fri ved Sin død og oppstandelse. Ved å tro på Ham og å ta Ham imot i vårt liv får vi et evig liv til gave. Jesus sier: "Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?" Joh 11:25-26. 

"Fra evighet til evighet , er Du Gud" (2), forteller om Guds livslengde og om Hans "livserfaring". Han "har vært vår bolig fra slekt til slekt" (1) vitner om Hans nærvær i og omsorg av Sitt skaperverk fra opprinnelsen av livet. "For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag." (4) og 2 Pet:3:8. En dag gir Ham tusen års detaljert erfaring, og Han har  en god oversikt over tusen år. Han vet nøyaktig hvordan livets maskineri er bygd og fungerer. Derfor er Han mektig vred over støvpartikler og rusk som vil ødelegge Hans verk,  mennesker som forakter Hans veiledning og råd. Likevel, "Det er Herrens miskunn som er grunnen til at det ikke er ute med oss, for det er ikke slutt på Hans barmhjertighet." Klag 3:22. 

Når vi teller våre dager, og skjønner at de er få, blir  de ikke sløst bort. Et vist hjerte er resultatet, hvis vi har lært å telle våre dager. I Jakobs brev er det en herlig beskrivelse om visdommen: "Den visdommen som er ovenfra, er for det første ren, dernest fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri." 3:17. Dette attrår  et menneske som lærer livets matematikk. Når vi øver Guds regnestykker, lærer vi å investere i andre mennesker. Alle disse visdommens egenskaper har ro i seg. Også tålmodighet er en frukt av et vist hjerte. Tålmodighet gir oss mye ekstra tid, og den er en lønnsom investering i vår neste. Livet forlenges, mens bekymringen stjeler av oss og andre og forkorter livet og livskvaliteten.

Moses ber om denne visdommen ovenfra. "Mett oss med Din miskunnhet om morgenen, så vi kan juble og glede oss alle våre dager." (14) Opplevelsen av Guds barmhjertighet gjør oss barmhjertige. Denne manna fra himmelen skaper også glede i hjertet. Livets strev, sorg og sukk (9-10) balanseres og styres av gleden og styrken som samfunnet med Gud gir. 

Det er av Guds nåde i livet at vi får framgang og er trygge. (16-17). "Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Da er det forgjeves at dere står tidlig opp og sitter oppe til det er sent og sliter hardt for å få brød å ete. Det samme gir Han sin elskede mens han sover." Salme 127:1-2. Når vi blir mettet med Guds nåde og  barmhjertighet, blir den en ressurs i oss, en styrke til å stå imot det onde og å leve i det gode. Det gjør oss glade og tilfreds. 


søndag 2. august 2020

Salme 73: For meg er det godt å holde meg i Guds nærhet


Salme 73 leder mine tanker til den hjemmeboende broren av den bortkomne sønnen. Denne Jesu lignelse står i Luk 15:11-32. Asaf, salmedikteren, kommer fram til en løsning på sin indre konflikt. I  lignelsen kommer faren til de to sønnene med et opplysende budskap, men det er uklart, om holdningen  til hans eldste sønn blir forandret. Asaf sukker: "Sannelig, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og vasket mine hender i uskyld." 73:13. Denne klagen passer godt med den eldste sønnens hjerteinnstilling: "I så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noen sinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg..." v. 29. Les Salme 73 og Luk 15:11- 32 for en bedre oversikt.

Asafs dilemma var, hvorfor noen mennesker hadde framgang, selv om de ikke  regnet med Gud, men levde i hovmod  etter sine lyster, uten lidelser, og undertrykte andre med hån og vold. De var ugudelige, de levde uten tanke på Gud. Han så deres livstil i kontrast til sin egen hverdagslige smertefulle strev og omsorg om Guds barn. Det så meget urettferdig ut, og han ble misunnelig og bitter. Hvorfor tillater Gud slike misforhold? Det er jo mot Hans løfter!

Men Asaf fikk et helt annet syn på saken, når han gikk inn i Guds helligdom. Med helligdom menes det ikke bare en ytre bygning, men han kom i bønn for Guds åsyn, i Guds nærhet, og det forandret totalt hans holdninger. I Guds nærvær så han seg selv og sin egen bitterhet. Han erkjente sin synd og mørke, og ble renset og fri. "I Ditt lys ser vi lys." Sal 36:10. Han så noe av den virkelighet som er skjult for fysiske øyne, men som et Gud søkende og påkallende menneske  kan få åpenbaring av og se med hjertets øyne.

Foto av charlotte fra Pixabay


Nå så Asaf de ugudeliges trygghet og velstand i Guds lys. Deres liv var et skyggebilde. Skyggen av et liv i løgn. En ugudelig, hovmodig tale og ferd kommer fra hjertet, og der hadde disse framgangsrike og store mennesker ikke det godt. De levde som Guds fiender, og et slikt liv leder alltid til undergang og tap, hvis man ikke omvender seg til Gud. I Jesu lignelse hadde den bortkomne sønnen levt et nedbrytende liv og kommet nesten til sin undergang, men han hadde skjønt og erkjent sitt falske løgnliv, og han vendte tilbake til farshuset, og ble tatt imot med åpne armer. Denne godhet av faren skjønte ikke hans bror.

 I møte med sin himmelske Far skjønte Asaf det som far i Jesu lignelse sa til sin hjemmeboende sønn: "Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt." I Guds helligdom, for Hans åsyn, i Hans lys så Asaf: "Likevel blir jeg alltid hos deg; Du har grepet min høyre hånd. Du skal lede meg med Ditt råd, og deretter tar Du imot meg i herligheten. Hvem er for meg i himmelen, foruten Deg? Når jeg bare har Deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Mitt kjøtt og mitt hjerte svikter. Men Gud er mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid."

Midt i en menneskelig tragedie blir opplevelsen av Guds nærhet og  omsorg til forløsning. Problemet blir ikke alltid borte, men Guds fred forløser hjertet. Dette kan vi oppleve ved å omgås med vår Far i himmelen, og ved  alltid å gå og søke hjelp hos Ham. Hans tilstedeværelse i livet er nok. Min første opplevelse av dette var, når jeg i min ungdom søkte Gud og spurte hva meningen med mitt liv er. Når Jesus Frelseren kom i mitt liv, ble  meningsløsheten oppløst, fordi Han ble min mening.