Følgere

søndag 19. februar 2012

Beviser om Guds eksistens

Det en kan vite om Gud ligger åpent.  Guds vesen, Hans usynlige egenskaper er klart  synlige.  Rom 1.

Gud er ikke langt borte fra en eneste  av oss. I Ham er det vi lever og beveger  oss og er til. Apg 17.

Vi har evolusjonsteorien, og de som står for den, støtter seg på mange vitenskapelige bevis. Jeg har respekt for vitenskapen så langt det virkelig er sant. Men det er en sak som mennesket og vitenskapen ikke har kommet til, nemlig hva livet er og hvorfra det kommer. Hvordan skaper man liv? Kan et menneske skape liv? Mennesket har ikke funnet hemmeligheten bak livet, allikevel har mennesket og hvert eneste levende vesen livets spire i seg og muligheten til å gi liv videre.

Det som jeg vil til, er at selve livet er det åpne og klart synlige beviset! Du ser at det levende lever og beveger seg og er til. Du ser ikke selve livet, men du ser konkret den som eier livet. Du ser livets tegn. Selve livet er Gud.

Når Gud skapte mennesket, blåste Han livets ånde inn i mennesket. (1 Mos 2). Det at du lever, du selv er et åpent og synlig bevis om Guds eksistens.

tirsdag 7. februar 2012

Også følelsenes Herre

For mange år siden, som ganske ung, oppdaget jeg en klump i brystet. En måned seinere ble jeg operert, og klumpen viste seg å være godartet. Under denne måneden lærte jeg konkret en viktig sak: Følelsene kan lyve. Selv om det var ganske sannsynlig at svulsten var godartet, ble det bekreftet først ved operasjonen. Mine følelser førte meg opp og ned. Under prosessen kom jeg til en konklusjon: Svulsten kan ikke være både godartet og ondartet. Den ene av de to er løgn. Hvis svulsten er godartet, da er følelsene som drar meg nedover løgn, og til ingen nytte. Hvorfor tro på et bedrag da? Hvorfor la løgnen trykke meg ned? Og hvis mine følelser er ”sanne”, vil ikke Gud være Herre også over dem?

I vanskelige livssituasjoner, når følelsene bruser, vil Gud gi oss sitt ord, som vi kan gripe, og Han har mange slike ord. ”Han har selv sagt: Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Derfor kan vi frimodig, tillitsfullt si: Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte.” Hebr 13,5-6. ”Tillitsfullt” er en balansert følelsetilstand. Eller: ”Som dine dager er, skal din styrke være.” 5 Mos 33,25. Hvis dagen er tung, er kraften deretter. Kraften former seg etter følelsene, når vi griper Guds ord.

Djevelen igjen vil utnytte våre følelser for å lede oss inn i mørke. Da er lyset fra Guds ord vår sikre hjelp. Vi bør lese det, gruble på det, huske hvem som har sagt det, gripe det, og det kommer til hjelp.
Paulus skriver: ”Vi er hardt trengt på alle kanter, men ikke knust. Vi er tvilrådige, men ikke i fortvilelse. Vi er forfulgt, men ikke forlatt, nedslått, men ikke ødelagt.” 2 Kor 4,8-9. Kanskje ville djevelen predike Paulus at han var knust, at han var i fortvilelse, at han var forlatt, at han var ødelagt. Paulus oppdaget løgnen og protesterte: Nei. Jeg skal ikke tro på et bedrag. Det var sant at forholdene var vanskelige, men tillit til Den Allmektige førte sinnet i balanse.

Det står i Hebreerbrevet om å søke tilflukt ved å gripe håpet som er et sikkert og fast anker for sjelen. Vi setter vårt håp til Gud ved å holde fast på Hans ord, og da velter sjelens, følelsenes stormer ikke oss.