Følgere

mandag 7. mai 2012

Meningsløst ondskap

De siste månedene er det blitt ofte sukket over hvor meningsløst skytetragedien på Utøya var.

Jesus sier: "Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod." Joh 10:10.

"Å stjele og drepe og ødelegge" er betegnende ord for ondskap. De uttrykker også det meningsløse. Jesus sier at essensen i tyvens, Satans virksomhet er tilintetgjørelse, altså det meningsløse, sinnsyke, vanvittige. Det kan hjelpe oss å vurdere om noen fenomener er fra Gud eller Satan: Virker det meningsløst? 

Hvis vi tenker på godhet og kjærlighet og andre dyder, peker de på en mening. De er med å gir, skaper noe nytt, gir liv og oppbygger. Kjærligheten blir stående, den faller aldri bort. Gjerninger gjort i kjærlighet kommer til å bestå.

Hvor er Gud midt i det meningsløse? Dette spørsmålet har et sterkt og trostyrkende svar: Han er Den Allmektige. - - -  Alt tjener til det beste for dem som elsker Gud. Gud er mektig til å skape noe nytt, til å gjenopprette. Hans mål er liv og overflod. Når vi møter det meningsløse, kan troen på Den Allmektige forandre, skape liv fra døden. "Salig er det menneske som har sin styrke i Deg, de som har fått pilegrimsveien lagt ned i sitt hjerte. Når de går gjennom Tåredalen, gjør de den til en kilde. Selv tidligregn dekker den med velsignelser. De går fra kraft til kraft..." Salme 84.