Følgere

torsdag 4. desember 2014

Jesu utfordringer for å finne Guds vilje

Å finne ut Guds vilje i enkelte saker kan være vanskelig. Man vil være tro imot Guds ord, men et annet Guds ord viser en annen vei, eller samvittigheten eller naturlig sunn fornuft vil lede til å handle annerledes enn bibelordet sier.

Personlig har jeg hatt en del slike konflikter i mitt liv. Men jeg har også funnet en del svar. I dette innlegget vil jeg skrive om to av Jesu utfordringer for å finne Guds vilje. Jesu løsninger blir jo også til stor hjelp for oss!

Jesu møte med en kanaaneisk kvinne, altså en hedning, er interessant dette i øye med. Vi kan lese om hendelsen i Matteus 15:21-28:

Jesus trakk seg til distriktene ved Tyrus og Sidon. "Og se, en kanaaneisk kvinne fra dette området kom og ropte til ham og sa: ´Herre, Davids Sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages svært av demonbesettelse.` Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom og bad ham og sa: ´Send henne bort, for hun roper etter oss.` Men han svarte og sa: ´Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte sauene av Israels hus.` Da kom hun og tilbad ham og sa: ´Herre, hjelp meg!` Men han svarte og sa: ´Det er ikke rett å ta barnas brød og kaste det til de små hundene.` Men hun sa: ´Ja, det er sant, Herre! Men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra deres herrers bord.` Da svarte Jesus og sa til henne: ´Kvinne, stor er din tro! La det bli som du vil!` Og hennes datter var helbredet fra samme time."

Det var ikke selvklart for Jesus at han kunne helbrede kvinnens datter! Hvorfor tvilte Jesus, og hvordan kom det fram? Jesus var alltid lydig til Guds røst i sitt indre. Han gjorde bare det han hørte Gud si eller så  Gud gjøre.(Joh 5:19) Først svarte han ikke et ord til kvinnen. Til disiplene forklarte han: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte sauene av Israels hus." Det var denne oppgaven som han hadde fått av Gud som han ville være tro imot. Det var først etter Den Hellige Ånds utgytelse på pinsen det ble aktuelt å spre evangeliet også til hedninger.

Jesu konflikt bestod i det at å helbrede denne kvinnens datter var motstridende med oppgaven han hadde fått av sin Far. Men Jesus levde i kjærlighet, og å ikke helbrede datteren var i strid med kjærligheten som styrte i hans liv. To sterke og gode  krefter møtte hverandre i hans indre. Hvordan skal han løse denne konflikten?

Samtalen med Jesus og kvinnen resulterer i Jesu utrop: "Kvinne, stor er din tro! La det bli som du vil!" Jeg tolker dette så at midt i sin indre konflikt overfører Jesus kvinnens tro direkt inn i Guds hender. Det er som om han sier:" Far, la det bli som denne kvinnen tror!" Kvinnens tro åpenbarer Guds vilje i situasjonen. Guds ord og vilje er aldri byrokratisk eller stiv, men det er levende, og ved tro flyter hans ord og kjærlighet over som en elv ut av sitt leie.

I Matteus 4 kan vi lese om en annen utfordring midt i mange fristelser. Fristeren legger merke til at Jesus er klippetro imot Guds ord. Slug som han er, endrer han strategi, og begynner å friste Jesus med det som er skrevet: "Hvis du er Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: ´Han skal gi sine engler befaling om deg. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein." Men Jesus svarer: "Det står også skrevet..." Jesus prøvde ånden i det som ble sagt. Det var Satans ånd som hadde tatt bibelordet i sin munn, og Jesus nektet å lyde denne ånden, og han seiret den med et annet Guds ord.

Også for oss gjelder det å prøve ånder for å tolke ordet riktig. Den Hellige Ånd, sannhetens Ånd, skal veilede oss til hele sannheten. La ham tolke ordet for deg! Den Hellige Ånd er hellig og han er sanndru. I det foregående eksempel ble Jesus fristet til meningsløst galskap av Satan: til å hoppe ned fra templets tinde! Det var ikke et hellig og sant budskap, og Jesu rene ånd kunne ikke forene seg med et slikt galskap. Ikke alt som er overnaturlig, er fra Gud. Til og med Guds skrevne ord kan proklameres i falsk ånd. Satan forente sine egne ord, "kast deg ned" med Guds ord om beskyttende engler. Å høre "overnaturlige" røster og ord må alltid prøves. Det er ikke ord som vi skal ta imot som Guds røst og vilje. De er ofte forførende demoniske ord blandet med bibelord, og derfor falske. Hjernen kan framstille røster. Noen psykiske sykdommer kan ha  symptomer som å høre røster. Vi bør drikke av Ordets uforfalskede melk og  av Guds rene og sanne Ånd. Guds rike, hans tanker og råd, består i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd.

"Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!" Ef 5:17.

Jeg har også tidligere skrevet noen tanker om dette emnet her:

http://livsnaereord.blogspot.no/2010/03/en-flsom-samvittighet.html