Følgere

fredag 15. november 2019

Jesu ekstremisme"Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod." Joh 10:10. Her taler Jesus om to sterke motsetninger av handlingsmønster. Det første resulterer i ødeleggelse, og det andre, som Jesus representerer, har liv og overflod til utfall.

 Hva er det for overflod Jesus vil gi oss? Noen tolker det for materiell velstand, men det kan ikke være Jesu tanke her, fordi Han også fraråder oss å samle skatter på jorden, og tilskynder oss å samle dem i himmelen. Da må overflodslivet ha med skatter i himmelen å gjøre. Himmelen er der Guds vilje regerer uhindret. Der er det godt å samle skatter fordi de brukes for Guds prosjekter for menneskenes beste.

Bildet er tatt av Florencia Fortelli fra Pixabay

"Et godt menneske henter fram godt fra sitt gode hjertes skatt. Og et ondt menneske henter fram ondt fra sitt onde hjertes skatt. For det hjertet flyter over av, det taler munnen." Luk 6:45. Før disse ord har Jesus holdt en tale der Han lærer tilhørere å reagere på en annen måte enn våre menneskelige tanker vil lede oss til i forskjellige og ofte utfordrende situasjoner. Han lærer himmelske overflodsholdninger,  vår himmelske Fars tankemåter og visdom. Han lærer oss å tenke nytt og himmelsk. Jeg kan denne enkle og geniale læren, jeg beundrer den, jeg siterer gjerne disse kloke ord, men likevel er det fort gjort å glemme budskapet i krevende situasjoner, hvis den menneskelige tankemåten og sinnet tar eller har styringen. Da må jeg omvende meg. Det trengs sinnesforandring for å gjennomføre himmelske prosjekter på jorden. Det trengs overgivelse til et annet sinn. 

Det himmelske livet er overflodsliv. Etter Jesu radikale og ytterliggående lære skal vi elske våre fiender, velsigne dem som forbanner oss, by fram det andre kinnet, gjøre godt mot dem som hater oss, ikke kreve eller vente på gjentjenester for det gode vi har gjort.  Vi skal tilgi og være  barmhjertige, vi lar være å dømme. For å kunne gjøre dette må vi ha en himmelsk skatt i overflod i vårt hjerte.  Da  må vi ha et nytt hjerte, som fornyes hver dag. Derfor kom Jesus, for å frelse oss, for å rense vårt hjerte og  skape et nytt menneske, som blir ledet fra himmelen, av Guds gode Ånd. Det koster å velge denne ledelsen, det dreier seg om å oppgi alt for å følge Jesus Kristus. Først å avlegge det gamle menneske, den gamle natur, som en troshandling, og deretter følge den veien Jesus viser hvert enkelt av oss, der vi kan leve et nytt liv som nye mennesker.

Vi skal ha et rikelig forråd i hjertet av gode tanker, ord og holdninger som kan  omsettes til gjerninger. Den Hellige Ånds fylde er også et fylde av Guds levende ord. La oss fylle hjertet med Hans livgivende ord, og la Guds Ånd lede oss til å leve "kristen ekstremisme", i brann og lyst til det gode, i givende kjærlighet, et liv som strømmer ut fra rene og gode hjerter, og skaper liv og håp og framtid.