Følgere

mandag 23. mars 2020

Gud og sykdommer, kriger og ødeleggelser


 En vanlig forestilling blandt mennesker er: Hvis Gud er til og han er god og elsker mennesker, hvorfor gjør han ikke slutt på kriger og sykdommer og all elendighet? Det er et  logisk  spørsmål, og svaret til det er enkelt: Han har arbeidet fra verdens begynnelse for å gjøre slutt på ødeleggelsen, og fortsetter å arbeide, og det skal få sin fullbyrdelse når Jesus kommer tilbake og grunnlegger tusenårsriket, fredsriket på jorden. Denne prosessen er beskrevet nøye i vår Bibel.

Bildet er tatt av Myriam Zilles fra Pixabay


Siste fasen i dette forløpet blir i Bibelen sammenlignet med fødselsveer. Veene gjør vondt, og de tiltar i styrke og hastighet til barnet blir født. Fredsriket blir født på samme måte. Selv om prosessen  i sin helhet for menneskeheten varer tusener av år, har hvert menneske mulighet til å oppleve "fødselen" på personlig plan ved å ta i mot Guds Messias, Jesus Kristus, og la Ham bli Konge på hjertets trone. Også dette skjer ofte ved personlige fødselsveer, vanskeligheter, sykdommer, angst, nød, som leder et menneske til å søke Gud.  Men det skjer også ofte at motgang gjør et menneske bitter, og han søker bort fra Gud. 

Gode tider leder nesten automatisk menneskene på avstand fra Gud i denne bakvendte og fordreide verden. Det kommer av at Guds erkemotstander, Lucifer, Satan har sin base i menneskeslekten, og styrer dens ferd gjennom lystene i menneskenaturen. Der Lucifer styrer mennesket, blir det elendighet. Gode tider i hans hender leder til tilstander som vi kan se i verden i dag. Begjæret i mennesket kan utvikles til enorme ødeleggende potensial. Goder som å spise, drikke og gifte seg blir i  Satans, ofte "kjærlige" ledelse  transformert til grådighet, fråtseri, drukkenskap og seksuell umoral i mange varianter, i tillegg til mord, maktmissbruk, vrede, trolldom og alt som egoisme innbefatter.

Når det går framover, sier mennesket: "Vi har skapt dette. Vi er guder. Vi bestemmer hva som er rett og galt. Ingen kan komme og si til meg at jeg synder. Det som jeg føler er riktig for meg, er riktig, og det som du synes for din del er riktig for deg, er riktig. Vi er guder. Vi selv bestemmer."

 Dette er imot Skaperens gode vilje.

Elendigheten i verden er skapt av Guds motstander, Satan, med menneskenes samtykke. Guds allmakt åpenbares i det at Han kan, i tillegg av sin godhet også ved motstanderens hærverk  kalle mennesker til frelse. Det er kriger og sykdommer, motgang og død som ofte hjelper mennesket til å søke Gud. Egen eller andre menneskers  guddommelighet strekker ikke mere til. Her kan vi velge. Bibelen profeterer om en "ve", en kommende jordskjelv der sju tusen mennesker blir drept. " De andre ble fylt av frykt og gav himmelens Gud ære."  Åp 11:13. Videre står det om en annen plage og valg: "Menneskene ble svidd med stor hete, og de spottet Guds navn, Han som har makt over disse plagene. Og de omvendte seg ikke slik at de gav Ham ære." Åp 16:9.

Det som går oss imot, kan bli til frelse og velsignelse for oss, når vi gir Gud ære og bøyer oss foran Ham.  Budskapet lyder: "Få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og Han kan sende Jesus Kristus.." Apg 3:19-20.

Kilde: Bibelen, Guds ord