Følgere

søndag 19. februar 2012

Beviser om Guds eksistens

Det en kan vite om Gud ligger åpent.  Guds vesen, Hans usynlige egenskaper er klart  synlige.  Rom 1.

Gud er ikke langt borte fra en eneste  av oss. I Ham er det vi lever og beveger  oss og er til. Apg 17.

Vi har evolusjonsteorien, og de som står for den, støtter seg på mange vitenskapelige bevis. Jeg har respekt for vitenskapen så langt det virkelig er sant. Men det er en sak som mennesket og vitenskapen ikke har kommet til, nemlig hva livet er og hvorfra det kommer. Hvordan skaper man liv? Kan et menneske skape liv? Mennesket har ikke funnet hemmeligheten bak livet, allikevel har mennesket og hvert eneste levende vesen livets spire i seg og muligheten til å gi liv videre.

Det som jeg vil til, er at selve livet er det åpne og klart synlige beviset! Du ser at det levende lever og beveger seg og er til. Du ser ikke selve livet, men du ser konkret den som eier livet. Du ser livets tegn. Selve livet er Gud.

Når Gud skapte mennesket, blåste Han livets ånde inn i mennesket. (1 Mos 2). Det at du lever, du selv er et åpent og synlig bevis om Guds eksistens.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar