Følgere

mandag 17. august 2020

Guds matematikk


Timeglass fra Pixabay av Christian Dorn


Salme 90 av Moses lærer oss noe av  Guds matematikk, og hvordan vi skal lage livets budsjett. Livet er kort, og derfor er det klokt å slutte oss til Mose bønn: " Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte." (12). I den åndelige virkelighet regnes alder i visdom og forstand og et ulastelig liv, ikke i år. Vi bør investere slik at gevinsten blir et vist hjerte, som leder til en god ferd. 

Herrens frykt er begynnelsen til visdom. En nødvendig startkapital. Herrens frykt er å hate det onde og å elske det gode. Moses fokuserer mye på Guds vrede over synden. 90:7-11. "Vi fortæres under Din vrede, og vi er skrekkslagne over Din harme. Du har satt våre misgjerninger framfor Deg, våre hemmeligheter i Ditt åsyns lys." Også vi bør hate det Gud hater. På grunn av synden er vårt liv  avkortet, og vi dør. Synden er også kilden til vanviddet og forbannelsen  i vår verden. Men det er et stort privilegium å bli avslørt av Guds åsyns lys, fordi da har vi mulighet å se vårt sanne tilstand, å erkjenne, og bli renset og frigjort. Derfor sendte Gud Sin Sønn, Frelseren Jesus Kristus til oss for å kjøpe oss fri ved Sin død og oppstandelse. Ved å tro på Ham og å ta Ham imot i vårt liv får vi et evig liv til gave. Jesus sier: "Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?" Joh 11:25-26. 

"Fra evighet til evighet , er Du Gud" (2), forteller om Guds livslengde og om Hans "livserfaring". Han "har vært vår bolig fra slekt til slekt" (1) vitner om Hans nærvær i og omsorg av Sitt skaperverk fra opprinnelsen av livet. "For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag." (4) og 2 Pet:3:8. En dag gir Ham tusen års detaljert erfaring, og Han har  en god oversikt over tusen år. Han vet nøyaktig hvordan livets maskineri er bygd og fungerer. Derfor er Han mektig vred over støvpartikler og rusk som vil ødelegge Hans verk,  mennesker som forakter Hans veiledning og råd. Likevel, "Det er Herrens miskunn som er grunnen til at det ikke er ute med oss, for det er ikke slutt på Hans barmhjertighet." Klag 3:22. 

Når vi teller våre dager, og skjønner at de er få, blir  de ikke sløst bort. Et vist hjerte er resultatet, hvis vi har lært å telle våre dager. I Jakobs brev er det en herlig beskrivelse om visdommen: "Den visdommen som er ovenfra, er for det første ren, dernest fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri." 3:17. Dette attrår  et menneske som lærer livets matematikk. Når vi øver Guds regnestykker, lærer vi å investere i andre mennesker. Alle disse visdommens egenskaper har ro i seg. Også tålmodighet er en frukt av et vist hjerte. Tålmodighet gir oss mye ekstra tid, og den er en lønnsom investering i vår neste. Livet forlenges, mens bekymringen stjeler av oss og andre og forkorter livet og livskvaliteten.

Moses ber om denne visdommen ovenfra. "Mett oss med Din miskunnhet om morgenen, så vi kan juble og glede oss alle våre dager." (14) Opplevelsen av Guds barmhjertighet gjør oss barmhjertige. Denne manna fra himmelen skaper også glede i hjertet. Livets strev, sorg og sukk (9-10) balanseres og styres av gleden og styrken som samfunnet med Gud gir. 

Det er av Guds nåde i livet at vi får framgang og er trygge. (16-17). "Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis ikke Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Da er det forgjeves at dere står tidlig opp og sitter oppe til det er sent og sliter hardt for å få brød å ete. Det samme gir Han sin elskede mens han sover." Salme 127:1-2. Når vi blir mettet med Guds nåde og  barmhjertighet, blir den en ressurs i oss, en styrke til å stå imot det onde og å leve i det gode. Det gjør oss glade og tilfreds. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar