Følgere

lørdag 12. desember 2009

”La dere ikke forføre” Jak 1,16

"Hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær. Når så begjæret har unnfanget, føder det synd. Og synden, når den er blitt fullmoden, føder død." Jak 1,14-15. Her er syndens tilblivelse sammenlignet med en fødsel. La oss analysere hendelsen. En vanlig baby har mor og far. Hvem er foreldrene til "syndebabyen"? Teksten forteller at det er begjæret som føder, altså er begjæret moren. Men hvem er faren da? - -

Det står at tankene kan bli fordervet og drevet bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. 2 Kor 11,3. Da har begjæret vunnet innpass i hjertet. Guds ord til Kain illustrerer denne utviklingen: "Har du godt i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den." 1 Mos 4,7. Kain hadde sluppet hatet inn i sitt sinn. Hatbegjæret hadde forenet seg med hans hjerte og sinn, begjæret var blitt unnfanget. Han hadde allikevel enda en mulighet til å "abortere" denne hatfosteret i sitt tankeliv, men han fortsatte med hattanker, fosteret vokste og "drapet ble født". Det var sinnet hans som ble aktivisert av begjærets lokkelser. Han kunde ha fanget det onde begjæret når det som tanke kom i hans sinn. Han kunde ha hersket over den. Men han ville ikke.

Hvis vi har "kjødets sinnelag", altså vi vil synde, da bor begjæret i vårt hjerte og sinn. Vårt gamle menneske lever. Begjærets og sinnets samliv avler og føder frukt som kalles for kjødets gjerninger. En liste med noen av disse gjerninger står i Gal 5,19-21. Her er det snakk om å leve i synden, i sitt kjøds lyster og å gjøre det som kjødet og tankene vil. Ef 2.

Men "så sant dere virkelig har hørt om Ham og er blitt opplært i Ham, slik sannheten er i Jesus, da må dere avlegge det som hører til deres tidligere framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster, og bli fornyet i deres sinn ved Ånden, og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet." Ef 4,21-24. Her møter vi Guds nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Hjertet kan vaskes ren og bevares ren. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, til å bære Åndens frukt som unnfanges og utvikles i rene hjerter forenet med Guds vilje.


 


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar